Dzień otwarty w usteckim Centrum Usług Społecznych

Serdecznie zapraszamy 16 grudnia 2020 r., godz. 13.00 na dzień otwarty w nowym obiekcie w Ustce – Usteckim Centrum Usług Społecznych.

UCUS powstał z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców. Jest siedzibą Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej Drabina. Realizowane w nim będą różne usługi na rzecz osób niesamodzielnych, seniorów, rodzin z dziećmi, długotrwale bezrobotnych. Funkcjonować będzie m.in.placówka wsparcia dziennego dla dzieci, punkt biblioteczny, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Klub Seniora.

Termin: środa, 16 grudnia 2020 r., godz. 13.00

Adres: ul. Wiejska 10, Ustka

Umowa na przebudowę i rozbudowę budynku magazynowego zawarta została 24 maja 2019 r., budynek odebraliśmy 25 września 2020 r. Część przebudowywana jest jednokondygnacyjna, część nowa trzy kondygnacyjna, podpiwniczona. Powierzchnia użytkowa to 699m2, kubatura budynku 5775m3. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, winda). Wykonano zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, ciąg jezdny wraz miejscami postojowymi, zieleń oraz ogrodzenie).

Wartość projektu: 4,4 mln zł, w tym pożyczka rewitalizacyjna 3,3 mln zł, dotacja unijna 150 tys. zł, wkład własny 950 tys.

W ramach działań społecznych projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych”, w miejscu zamieszkania uczestników oraz stacjonarnie w ww. budynku realizowane będą:  

1.Działania dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: 

– spotkania Klubu Seniora

– poradnictwo psychologiczne dla osób niesamodzielnych 

– poradnictwo specjalistyczne indywidualne, np. poradnictwo dietetyczne, protetyczno – higieniczne  

– usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych, w tym usługi „Złotej rączki” realizowane przez warsztat remontowo – budowlany i warsztat porządkowy Centrum Integracji Społecznej 

– usługi warsztatu opiekuńczego CIS jako wsparcie usług opiekuńczych realizowanych przez MOPS 

– wolontariat, w zależności od potrzeb uczestników 

– działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki, m.in. spotkania zespołu specjalistów realizujących usługi społeczne 

– wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych – szkolenia, warsztaty, poradnictwo indywidualne, usługi aktywnej integracji w CIS, grupy wsparcia 

– krótkoterminowa opieka w zastępstwie za opiekuna faktycznego 

 

  1. Usługi społeczne dla rodzin 

 

  1. działalność Interdyscyplinarnego Zespołu Wspierania Rodziny – zespołu specjalistów, który świadczy  m.in.: 

– usługi asystenckie (asystent rodziny), 

 

– doradztwo zawodowe 

– poradnictwo specjalistyczne indywidualne- rodzinne, psychologiczne 

– wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień 

– wsparcie grupowe (warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców) 

– zajęcia dot. podnoszenia kompetencji rodzicielskich 

– grupy wsparcia 

  1. b) działalność placówki wsparcia dziennego – dostępność sali świetlicowej z kuchnią, salą komputerową, pokojem wychowawców, pokojem indywidualnego wsparcia, itd  

Siedziba CIS Ustka

Ponadto w budynku UCUS, będącego siedzibą Centrum Integracji Społecznej w Ustce, realizowana jest reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Ustki. Uczestnicy nabywają umiejętności i kwalifikacje w ramach jednego  z 4 warsztatów: 

  • porządkowy z utrzymaniem terenów zielonych
  • remontowo- budowlany
  • opiekuńczy
  • prac twórczych. 

W CIS od stycznia zrealizujemy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Ustki na podstawie umowy Gminy Miasto Ustka z Powiatem Słupskim  – użyczenie pomieszczenia. Dodatkowo CIS jest miejscem realizacji Usteckiego Generatora Przedsiębiorczości- m.in. poradnictwo dla przedsiębiorców, śniadania biznesowe i inne wg możliwości i potrzeb mieszkańców. 

W budynku przy Wiejskiej uruchomimy Punkt Biblioteczny – punkt odbioru książek. Dodatkowo w siedzibie dostępny jest regał z książkami, w ramach akcji: „Weź poczytaj” – można przynieść niepotrzebne książki, a także zabrać inne.  

Centrum Integracji Społecznej bierze również udział w akcji ogólnopolskiej pn. Wymiana ciepła – można przynieść niepotrzebne już ubrania, które komuś jeszcze się przydadzą. Każdy może przyjść, obejrzeć, zabrać rzeczy potrzebne. 

Od grudnia br. rozpocznie się realizacja – kontynuacja II edycji projektu pn. UCUS II. W ramach projektu powstanie wsparcie na rzecz osób niesamodzielnych, opiekunów tych osób oraz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Zaplanowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego (wypożyczalnia sprzętu) oraz powstanie mieszkania wspomaganego dla osób niesamodzielnych.  

Projekt UCUS II realizowany będzie do czerwca 2023 r. na terenie Miasta Ustka. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 170 osób (111 kobiet  i 59 mężczyzn), w tym 80 osób w rodzinach, 80 osób niesamodzielnych (seniorzy, osoby przewlekle chore, osoby z niepełnosprawnościami) i 10 ich opiekunów.

Projekt w partnerstwie

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo” oraz Spółdzielnią Socjalną „Drabina”.  Realizatorem projektu jest Centrum Integracji Społecznej, a realizatorem poszczególnych zadań/podzadań – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Wartość projektu: 4 009 127,47 zł

Dofinansowanie: 3 808 671,10 zł

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *